Новини

Цього року студентський колектив юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича поповнився енергійним й амбітним юнаком, талановитим оратором і просто любителем вивчення та дослідження теоретичних і практичних проблем права, студентом 105 академгрупи Туликом Михайлом Миколайовичем.

21-22 жовтня 2016 року М. М. Тулик взяв участь у міжнародній науковій конференції («П’ятнадцяті осінні юридичні читання»), проведеній на базі Хмельницького університету управління та права, де з гідністю представив рідний факультет з доповіддю «Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело права в Україні». За переконливий виступ, вміння дискутувати та емоційність доповідач нагороджений грамотою і посів ІІ місце (секція «Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права»).

Незабутні спогади про поїздку до Хмельницького «змусили» М. М. Тулика виступити на засіданні наукового гуртка кафедри теорії та філософії права (28 жовтня 2016 р.), де відбулася конструктивна дискусія з актуальних проблем щодо рішення Європейського Суду з прав людини як джерела українського права, а також у співвідношення з іншими джерелами в континентальній правовій системі.