Новини

12 травня 2017 року кафедрою філософії та теорії права був проведений круглий стіл «Концепція праворозуміння Євгена Ерліха і сучасна юридична освіта» з нагоди відкриття меморіальної дошки Є. Ерліха на корпусі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

В обговоренні актуальних питань круглого столу взяли участь видатний німецький правознавець Манфред Ребіндер, декан юридичного факультету, д.ю.н, проф. Пацурківський П. С. («Є. Ерліх про атропосоціокультурний код і сучасна юридична освіта»), завідувач кафедри філософії та теорії права д.ю.н, проф. Никифорак М. В. («Юридична освіта як праворозуміння»), завідувач кафедри юридичної психології, д.ю.н, проф. Черновський О. К. («Ерліхівська концепція практичного розуміння права і сучасна юридична освіта»), к.ю.н., доц. Місевич С. В. («Ерліхівська концепція онтологічного плюралізму права і сучасна юридична освіта»), к.ю.н., доц. Савчук С. В. («Живе право» Є. Ерліха і сучасна юридична освіта»), к.ю.н., доц. Гураленко Н. А. («Є. Ерліх про суддівське знаходження права на основі правових пропозицій і сучасна юридична освіта»), а також завідувач кафедри європейського права та порівняльного правознавства, д.ю.н, проф. Меленко С. Г., д.ю.н., проф. Нежурбіда С. І., директор наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича к.ф.н., Зушман М. Б., к.ю.н., асистент Васильчук В. О., асистент Грекул-Ковалик Т. А., асистент Маник А. З., студенти третього та п’ятого курсів.


Цього року студентський колектив юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича поповнився енергійним й амбітним юнаком, талановитим оратором і просто любителем вивчення та дослідження теоретичних і практичних проблем права, студентом 105 академгрупи Туликом Михайлом Миколайовичем.

21-22 жовтня 2016 року М. М. Тулик взяв участь у міжнародній науковій конференції («П’ятнадцяті осінні юридичні читання»), проведеній на базі Хмельницького університету управління та права, де з гідністю представив рідний факультет з доповіддю «Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело права в Україні». За переконливий виступ, вміння дискутувати та емоційність доповідач нагороджений грамотою і посів ІІ місце (секція «Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права»).

Незабутні спогади про поїздку до Хмельницького «змусили» М. М. Тулика виступити на засіданні наукового гуртка кафедри теорії та філософії права (28 жовтня 2016 р.), де відбулася конструктивна дискусія з актуальних проблем щодо рішення Європейського Суду з прав людини як джерела українського права, а також у співвідношення з іншими джерелами в континентальній правовій системі.