Перелік публікацій Заморської Любов Ігорівни:

 1. Заморська Л.І. THE GENESIS OF UNDERSTANDING LEGAL NORMATIVITY AND ITS ELEMENTS / Л.І. Заморська // LEGEA ŞI VIAŢA. - №3 (255). – Р. 4-9

  Переглянути pdf

 2. Заморська Л.І. AXIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF NORMATIVE LAW / Л.І. Заморська //LEGEA ŞI VIAŢA. - №2 (254). – Р. 9-13

  Переглянути pdf

 3. Автореферат

  Переглянути pdf

 4. Заморська Л.І. Норма права як основний елемент системи права // Підприємництво, господарство і право. – 2008 - № 1 – С. 42-45

 5. Заморська Л. Поняття «нормативність» права : теоретичний аспект // Право України – 2007 - № 6 – С. 26-29

 6. Заморська Л.І. Логіко-структурні закономірності відносно визначених норм права // Держава і право – 2008 - Вип. 39 – С. 40-46

 7. Заморська Л. І. Поняття функцій правових норм : теоретичний аспект // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи» м. Тернопіль, 2007 – С. 129- 131

 8. Заморська Л.І. Структурні закономірності відносно визначених норм у конституційному праві // Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання» - м. Запоріжжя, 15-16 травня 2008 р. – С. 38-40

 9. Заморська Л.І. Гіпотеза як елемент відносно визначеної норми права // Матеріали третьої науково-практичної конференції м. Севастополь – 26-28 лютого 2008р. – С. 70-73

 10. Заморська Л.І. Поняття функцій правових норм // Матеріали четвертої науково-практичної конференції м. Севастополь – 26-28 березня 2008 р. – С. 36-38

 11. Заморська Л.І. Відносно визначена санкція як елемент відносно визначеної норми права // Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції м. Суми – 16-17 травня 2008р.- С. 65-68

 12. Заморська Л.І. Системно-структурні функції відносно визначених норм права // Юридична Україна – 2008 - № 11 – С.16-21

 13. Заморська Л.І. Відносно визначена диспозиція як елемент відносно визначеної норми кримінального права // Тези доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської курсантсько-студентської наукової конференції м. Львів – 7 листопада 2008р. – С.63-65

 14. Заморська Л.І. Санкція відносно визначеної норми кримінального права // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки» м. Тернопіль - 30 вересня 2008р. – С. 18-21

 15. Заморська Л.І. Гіпотеза як елемент відносно визначеної норми кримінального права // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Майбутні юристи про права і свободи громадян» м. Запоріжжя – 15 жовтня 2008р. – С. 16-18

 16. Заморська Л.І. Відносно визначені норми права як засіб оптимізації правових режимів. // Вісник Ужгородського національного університету – 2009 - №1– С. 75-79

 17. Заморська Л.І. Поняття, сутність та структура відносно визначених норм конституційного права // Наше право – 2008- № 4-5- С. 28-33

 18. Заморська Л.І. Відносно визначені норми права в цивільному праві України.// Проблеми цивільного та господарського права – 2008 - №6 – С. 68-72

 19. Заморська Л.І. Відносно визначені норми трудового права України // Актуальні проблеми держави і права – Вип.. 46.- Одеса : Юридична література, 2009. – С. 472-475.

 20. Заморська Л.І. Відгук на автореферат дисертації Селезньової О. – грудень, 2009.

 21. Заморська Л.І. Теорія держави і права : Навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу. – Чернівці, 2009 - 148с.

 22. Заморська Л.І. Категорія «об’єкт правовідносин» в сучасній теорії права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнар. наук.-практичної конференції «Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін». – Ч.1. –Тернопіль, 9.04. 2010р. – С. 12-14

 23. Заморська Л.І. Щодо проблеми визначення місця і ролі доктрини в системі джерел міжнародного права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів». – Ч.2. – Запоріжжя, 28.04.2010р. – С.24-26

 24. Заморська Л.І. Загальнонаукова концепція категорії «система права» / Л.І. Заморська // Держава і право. – 2010. - Вип. 47.- С. 46-50

  Переглянути pdf

 25. Заморська Л.І. Конституційно-правові норми як специфічний вид правових норм в сучасній теорії права / Л.І. Заморська // Держава і право. – 2010. - Вип. 48.- С. 3-10

 26. Заморська Л.І. Концептуальні особливості категорії «інтересу» в сучасній юридичній науці / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин» актуальні проблеми та вимоги сьогодення». – Ч.1. – Запоріжжя, 27-28.05.2010 р. – С. 17-19

 27. Заморська Л.І. До поняття норми конституційного права / Л.І. Заморська // Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання» - м. Запоріжжя, 14-15 травня 2010 р. – С. 32-34

 28. Заморська Л.І. Теорія держави і права : Навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу. – Одеса, 2010 - 158с.

 29. Заморська Л.І. Позитивістська правова теорія та принцип верховенства права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права в процесі державотворення» м. Тернопіль, 2010р.- 29 вересня 2010р. – С. 5-8

 30. Заморська Л.І. Соціальна нормативність як основа існування правових норм / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин» м. Одеса. – 7-8.10. 2010 р. – С. 19-20

 31. Заморська Л.І. Співвідношення нормативності та загальнообов’язковості права : теоретичний аспект / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи та приорітети розвитку юридичної науки» м. Запоріжжя – 14-15 жовтня 2010 р. – С. 23-24

 32. Заморська Л.І. Нормативність права як його властивість / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної конференції «Міжнародні читання присвячені пам’яті професора імператорського новоросійського університету П.Є. Казанського» м. Одеса. – 22-23 жовтня 2010 р. – С. 13-15

 33. Заморська Л.І. Сутність нормативності права / Л.І. Заморська // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика правотворчої та правозастосовчої діяльності у контексті сучасних реформаційних процесів» м. Харків – 22-23 жовтня 2010 р. – С. 18-19

 34. Заморська Л.І. Взаємозв’язок нормативності з іншими властивостями права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розбудова демократичного суспільства після нюрнберзького трибуналу» м. Одеса. – 22-23 жовтня 2010р. – С. 223-229

 35. Заморська Л.І. Нормативність природного права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення і розвитку правової системи України» м. Харків. – 27-28.11.2010р. – С. 23-25

 36. Заморська Л.І. Роль нормативності права у сучасному суспільстві / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах» м. Київ. – 29-30.11.2010р. – С.16-17

 37. Заморська Л.І. Категорія «адміністративно-правова норма» як прояв нормативності адміністративного права / Л.І. Заморська // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративного права і процесу» м. Миколаїв – 10-11 грудня 2010 р. – С. 17-20

 38. Заморська Л.І. Категорія «структура норми права» як основа його нормативності / Л.І. Заморська // Держава і право. – 2010. - Вип. 50.- С.17-24

 39. Заморська Л.І. Сучасна українська правова система : загальнотеоретичні властивості / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моральні основи права» м. Івано-Франківськ. – 16.12.2010.- С. 474-477

 40. Заморська Л.І. Категорія «норма права» як основа його нормативності / Л.І. Заморська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. - 2010. - № 4.- С.27-36

 41. Заморська Л.І. Сучасна українська правова система : загальнотеоретичні властивості / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права» м. Чернівці. – 23-24.02.2011- С. 282-284

 42. Заморська Л.І. Примусовість та соціальна нормативність : теоретико-правовий зміст / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах» м. Одеса. – 12-13.02.2011 - С. 20-22

 43. Заморська Л.І. Соціальна норма – основа становлення нормативності права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові реформи в Україні : проблеми реалізації» м. Київ. – 16-17.02.2011 - С. 20-21

 44. Заморська Л.І. Інтерпретація терміну «правова позиція» в нормативній діяльності органів судової влади / Л.І. Заморська // Право і суспільство. – 2010. - №6. – С.67-71.

 45. Заморська Л.І. Основні властивості нормативності як соціального явища / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин : актуальні проблеми та вимоги сьогодення» м. Київ. – 31.03. 2011 - С. 29-31

 46. Заморська Л.І. Властивості права як нормативного утворення: теоретичний аналіз / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення і практика» м. Харків. – 25-26.03. 2011 - С. 15-17

 47. Заморська Л.І. До питання про визначення категорії «норма права» / Л.І. Заморська // Право України – 2011.- №4. – С. 159-164

  Переглянути pdf

 48. Заморська Л.І. Правова норма та нормативність права: теоретичний аналіз / Л.І. Заморська // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. - № 1. – С. 86-92

 49. Заморська Л.І. Сутність нормативності в теорії природного права / Л.І. Заморська //Збірник наукових праць «Новітні наукові дослідження держави і права - 2011» . – Т. 1 – 22 квітня 2011 р. – С 95-101

  Переглянути pdf

 50. Заморська Л.І. Становлення юридичного позитивізму / Л.І. Заморська // Юридичний вісник . – 2011.- №2. – С. 104-109

  Переглянути pdf

 51. Заморська Л.І. Нормативний характер права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Правове життя сучасної України» м. Київ - Т. 1. – 21-22 травня 2011 р. – С. 51-53

 52. Заморська Л.І. Гносеологічний зміст категорії «соціальна нормативність» / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів» м. Запоріжжя. – 24.02.2011 - С. 18-20.

 53. Заморська Л.І. Примусовість та соціальна нормативність як передумови формування нормативності права / Л.І. Заморська // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. - Вип. 57. – С. 440 – 448

  Переглянути pdf

 54. Заморська Л.І. Соціальна нормативність : її особливості та взаємозв’язок з правом / Л.І. Заморська // Держава і право. – 2011. - Вип. 52.- С.13-18

  Переглянути pdf

 55. Заморська Л.І. Нормативність я к специфічна властивість актів судової влади / Л.І. Заморська // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 58. – 2011. – С. 271 – 278

 56. Заморська Л.І. Нормативність права як засіб оптимізації правового режиму : теоретичний аналіз / Л.І. Заморська // Право і суспільство. – 2011. - №4. – С.18-23.

 57. Заморська Л.І. До питання про нормативний зміст галузі права : теоретичний підхід / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної конференції «Міжнародні читання пам’яті П.Є. Казанського». – Одеса, 21-22 жовтня 2011р. – С. 57-60

 58. Заморська Л.І. Теоретичні основи правового нормування / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людина і закон: публічно-правовий вимір» - 25-26 листопада 2011р. - С. 36-38

 59. Заморська Л.І. Соціально-правова природа нормативності як основа правопорядку (теоретичний аналіз) / Л.І. Заморська //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - № 3 (55). – 2011.- С. 37-45

 60. Заморська Л.І. Нормативність права в радянському праворозумінні / Л.І. Заморська // Право України – 2011.- №11-12. – С. 156-164

 61. Заморська Л.І. Нормативне закріплення правових стимулів / Л.І. Заморська // Міжнародна науково-практична конференція «Десяті осінні юридичні читання» м. Хмельницький – 18-19 листопада 2011р. – С. 58-60

 62. Заморська Л.І. Генеза формулювання категорії «правова норма» / Л.І. Заморська // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 61. - 2011 – С. 306 – 312

 63. Заморська Л.І. Теоретико-гносеологічний зміст категорії «соціальна норма» в радянській юриспруденції / Л.І. Заморська // Держава і право. – 2011. - Вип. 53.- С.43-48

 64. Заморська Л.І. Право як нормативна система соціального регулювання : інструментально-функціональний аналіз / Л.І. Заморська // Держава і право. – 2011. - Вип. 54.- С. 21-26

 65. Заморська Л.І. Нормативні форми міжнародного права / Л.І. Заморська // Наукові читання, присвячені памяті В.М. Корецького : Зб. наук. праць / Київський університет права НАН України. – Київ, 2012.- С. 166-169.

 66. Заморська Л.І. Повторюваність як прояв нормативності права / Л.І. Заморська // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012 : збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 20 квітня 2012 р. – С. 52-55.

 67. Заморська Л.І. Поняття традиції в нормативному регулюванні / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю НУ «ОЮА» «Правове життя сучасної України» -Т.1. – 20-21 квітня 2012р. - С. 52-54

 68. Заморська Л.І. Нормативність права як соціальна цінність / Л.І. Заморська // Актуальні проблеми політики. – Вип. 45. – 2012. – С. 28-37

  Переглянути pdf

 69. Заморська Л.І. Дієвість права : нормо логічний аналіз (за Г.Кельзеном) / Л.І. Заморська //Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання» - 17-18 травня 2012 р. – С. 9-11

 70. Заморська Л.І. Нормативний підхід до аналізу правових санкцій: теоретичний зміст / Л.І. Заморська //Наукові праці НУ «ОЮА» - Т.10. – 2011. – С. 379-388.

 71. Заморська Л.І. Системний підхід до нормативності сучасного права : гносеологічний зміст / Л.І. Заморська //Підприємництво, господарство і право. - № 2. – 2012. – С. 108-112

 72. Заморська Л.І. Системний характер нормативного регулювання в праві / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної V-ої науково-практичної конференції «Держава і право : проблеми становлення і стратегії розвитку». – 19-20 травня 2012 р. – м. Суми. – С. 32-34

 73. Заморська Л.І. Нормативно-правова природа духовних цінностей / Л.І. Заморська // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 64. - 2012 – С. 178-185.

  Переглянути pdf

 74. Заморская Л.И. Нормативность права в естественно-правовом измерении / Л.И. Заморская // Материалы VІ международной научно-практической конференции «Формирование государсвенного и мирового правопорядка: теоретическое и практическое обозрение». – Москава, 21-22 сентября 2012 г. – С. 15-21 (сертификат)

 75. Заморська Л.І. Онтологічне значення правових цінностей в системі духовних / Л.І. Заморська // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми публічного та приватного права» - м. Запоріжжя – 3 жовтня 2012 р. – С. 381-382

 76. Заморська Л.І. Просторовий критерій правової нормативності / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «VІІІ Прибузькі юридичні читання», присвячені 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права. – Миколаїв, 23-24 листопада 2012 р. – С. 59-61

 77. Заморська Л.І. Нормативність права як соціальна цінність // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. - 2012. - № 3.- С.21-30.

 78. Заморська Л.І. Ненормативні регулятори правових відносин (концептуальний підхід) / Л.І. Заморська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права. – 30 листопада 2012 р. – Т.1. – С. 160-162

 79. Заморська Л.І. Дія та дійсність нормативності права (за Г.Кельзеном) / Л.І. Заморська //Наукові праці НУ «ОЮА» - Т.11. – 2012. – С. 282-289

 80. Заморська Л.І. Нормативність права як соціальний регулятор суспільних відносин / Л.І. Заморська // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 68. - 2012 – С. 37-43

 81. Заморская Л.И. Нормативное предписание как выражение правовой нормативности / Л.И. Заморская //Международной научно-практическая конференция «Государство и право в современных условиях» (Россия, г. Новосибирск, 03 декабря 2012 г.) .- Ч. ІІ – С. 84-88 (сертификат)

 82. Заморська Л.І. Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення / Л.І. Заморська // Форум права. - №4. – 2012. – С. 367-372

 83. Заморська Л.І. Генеза розуміння правової нормативності через призму соціальної: сутнісний аналіз / Л.І. Заморська // Юридичний вісник. - №1. – 2013.- С.29-33

 84. Заморська Л.І. До питання про визначення сучасного права / Л.І. Заморська // Держава і право. – 2013. - Вип. 59.- С.10-16

 85. Заморская Л.И. Ценносно-нормативная характеристика права: концептуальный подход / Л.И. Заморская // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - № 1 (22) - 2013. - С. 38-41

 86. Заморская Л.И. Нормология права : понятие и предмет исследования / Л.И. Заморская // Вестник Саратовской государственной академии права . – 2013. - № 2 .- С. 21-27

 87. Заморская Л.И. Нормативность правопонимания: общетеоретические аспекты (по Г. Кельзену) / Л.И. Заморская // Вестник Волжского университета им. Татищева. – 2013. - № 2 (78)- С. 191-200

 88. Заморська Л.І. Поняття нормативності права як соціально-правового явища / Л.І. Заморська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - №20. – Т.1. – 2013. – С. 26-28

 89. Заморская Л.И. Нормативность оценных понятий в праве: функционально-гносеологичесский аспект / Л.И. Заморская //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - №3. – 2013. – С. 57-66

 90. Заморська Л.І. Генеза розуміння правової нормативності через призму соціальної : сутнісний аналіз / Л.І. Заморська //Юридичний вісник. - №1. – 2013. – С.29-33

 91. Заморская Л.И. Нормативность как специфичесский признак источников современного права / Л.И. Заморская // Материалы ІІІ международной научно-практичесской конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения». – Уфа, 8 февраля 2013 г. – С. 47-50

 92. Заморська Л.І. Генеза прояву нормативності як специфічної властивості адміністративного права (теоретичний зміст) / Л.І. Заморська // Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми сучасного адміністративного права». – Запоріжжя, 22 березня 2013 р. – С. 81-85

 93. Заморська Л.І. Системний підхід до розуміння правової нормативності: концептуальний аналіз / Л.І. Заморська // Матеріали третьої Міжнародної наукової конференціії «Розвиток методології сучасної юриспруденції (пам’яті професора О.В. Сурілова)»/ відп. ред. Ю.М. Оборотова; Націон. у-т «Одеська юридична академія» – Одеса, 12 квітня 2013 року. – С. 74-79

 94. Заморська Л.І. Інститут права як вираження правової нормативності та його властивості / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу НУ «ОЮА» «Правове життя сучасної України» -Т.1. – 16-17 травня 2013р. - С. 79-82

 95. Заморська Л.І. Право як ціннісно-нормативна система / Л.І. Заморська // Zbiór raportów naukowych.„ teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych. (29.07.2013 - 31.07.2013) - Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – С. 48-53 (сертифікат)

 96. Заморська Л.І. Симбіоз об’єктивно–суб’єктивного прояву соціальної нормативності / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу" – м. Херсон. - 14-15. 06. 2013 р. – С. 17-19 (СЕРТИФІКАТ)

 97. Заморська Л.І. Галузь права як вираз правової нормативності : теоретико-правовий зміст / Л.І. Заморська //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. - 2013. - № 3.- С.10-21

 98. Заморська Л.І. Системність та нормативність у праві: діалектика взаємодії / Л.І. Заморська // Порівняльно-аналітичне право. - №2. 2013. – С. 31-33

 99. Заморська Л.І. Нормативний зміст сучасного права / Л.І. Заморська //Держава і право. – Вип. 61. – 2013.- С. 27-33

 100. Заморська Л.І. Конституційно-правова норма як вираз нормативності конституційного права / Л.І. Заморська // Вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. - №6. – С.108-112

 101. Заморська Л.І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні. - Монографія/ Л.І. Заморська. – Одеса: Фенікс, 2013. – 304 с.

  Переглянути pdf

 102. Заморська Л.І. Нормативність права як соціальний регулятор суспільних відносин / Л.І. Заморська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання» - 29-30 листопада 2013 р. – Миколаїв, 2013. – С. 55-57

 103. Заморська Л.І. Нормативний вираз загально соціальної цінності сучасного права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і розвитку». – 15-16 листопада 2013р. – м. Ужгород – С. 21-23

 104. Zamorskaja L.I. (Заморская Л.И.) ISTITUTO DI DIRITTO COSTITUZIONALE COME ESPRESSIONE DEL SUO CONTENUTO NORMATIVO (Институт конституционного права как выражение его нормативного содержания) // Italian Science Review. – February, 2014.- №2(11). – С. 149-151

  Переглянути pdf

 105. Заморская Л.И. Нормативный анализ системы гражданского права Украины / Л.И. Заморская //IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения» - 8 февраля 2014 г. - г. Уфа – С. 239-243

 106. Заморская Л.И. Нормативное содержание административного права : общетеоретическое исследование / Л.И. Заморская // Современный научный вестник.- Серия: Право. Политология. - 2014. - № 9 (205)– С. 28-35

 107. Заморська Л.І. Нормативність та норма права як соціальні цінності / Л.І. Заморська //Юридичний науковий електронний журнал (Запоріжжя) . – 2014. - № 1. – С. 19-22

 108. Заморська Л.І. Гносеологічний зміст нормативності сучасного адміністративного права / Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції пам’яті д.ю.н., проф., Л.В. Коваля «Адміністративне право та процес України: пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації» - м. Запоріжжя - 27-28 лютого 2014 р. – С. 22-25

 109. Заморська Л.І. Нормативний зміст сучасного трудового права України: загальнотеоретичні аспекти / Л.І. Заморська // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2014. – Т. 27 (66). - № 1 – С. 79-84

 110. Заморська Л.І. Нормативний зміст сучасного кримінального права України: загальнотеоретичне дослідження / Л.І. Заморська // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Сер.: Юридичні науки. – 2014. – Т.3.- Вип. 1. – С. 37-41

 111. Заморська Л.І. Поняття «інституту трудового права» як вираження його нормативності / Л.І. Заморська // Міжнародна науково-практична конференція «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы». – г. Кишинёв (Молдова). – 28-29 березня 2014 р. – С. 197-198

 112. Заморська Л.І. Нормативний прояв системи сучасного цивільного права України : загальнотеоретичний аспект/ Л.І. Заморська// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» - 4 квітня 2014 р. – м. Одеса – С. 67-71

 113. Заморська Л.І. Інститут договірних зобов’язань у сучасному цивільному праві України : загальний теоретико-нормативний аналіз/ Л.І. Заморська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу НУ «ОЮА» «Правове життя сучасної України» -Т.1. – 16-17 травня 2014р. - С. 327-329

 114. Заморська Л.І. Порівняльно-правовий аналіз нормативності сучасного цивільного права України : загальнотеоретичний аспект// Порівняльно-правові дослідження. - №3.- 2014. – С.

 115. Боднар С.Б. Імперська модель російської модернізації // Basel, Switzerland, 16 May 2014. Publishing Center of European International scientific league of lawyers “Consensus omnium”; - Basel, 2014, p. 158 – Р. 8-10.