Перелік публікацій Місевича Сергія Васильовича:

 1. Автореферат

  Переглянути pdf

 2. Місевич С.В. Біблія як джерело канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 75. Правознавство. - Чернівці: Рута, 2000. - С. 27-31.

  Переглянути pdf

 3. Місевич С.В. Особливості систематизації норм канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 91. Правознавство. Чернівці: Рута, 2000. – С. 5-9.

  Переглянути pdf

 4. Місевич С.В. Поняття джерел канонічного права // Ерліхівський збірник юридичного факультету Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича. – Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 117-120.

  Переглянути pdf

 5. Місевич С.В. Специфіка джерел канонічного права православної церкви як теоретико-правова проблема. – Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 55. Правознавство. – С. 12-15.

  Переглянути pdf

 6. Місевич С.В. Матеріальні джерела канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць . – Вип. 147: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 23-27.

  Переглянути pdf

 7. Місевич С.В. Юридична доктрина (тлумачення визначних каноністів) як джерело канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць . – Вип. 154: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 37-40.

  Переглянути pdf

 8. Місевич С.В. Стадії систематизації джерел канонічного права // Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів “Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави”, присвяченої пам'яті докторів юридичних наук, професорів П.О.Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копейчикова. – Одеса: Юридична література, 2004. – С. 109-111.

 9. Релігійно-правові системи: компаративістський аспект // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна. – К.: Логос, 2006. – С. 233-240.

 10. Місевич С.В. Живе право Церкви: проблема змінності церковних канонів // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковмча. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 187-191.

 11. Місевич С.В. Біблійний образ держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 644: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 53-58.

  Переглянути pdf

 12. Бунчук О.Б., Місевич С.В. Державно-правова думка в Україні : метод. матеріали до семінар. заняття з історії вчень про державо і право . – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013 – 48 с.

 13. Місевич С.В. Місце канонічного права в системі правових явищ // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 660: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 20-27.

  Переглянути pdf

 14. Номоканон в додаток до Великого требника: навч.посібник. Укладач та переклад і староцерковнослов’янської Місевич С.В. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 196 с.


 15. ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 16. Місевич С.В. Біблія як фундаментальне джерело канонічного права православної церкви // Біблія і культура. Збірник наукових статей. - Вип. 2. - Чернівці: Рута, 2000. - С. 204-208.

 17. Місевич С.В. Законодавство Мойсея в системі джерел канонічного права // Теоретичні та практичні проблеми розбудови правової держави в Україні. Матеріали доповідей та тези виступів наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича (29-30 квітня 1994 р.). – Чернівці, 1994. – С. 77-79 (80 с.).

 18. Місевич С.В. Канонічне право як методологічна основа врегулювання міжконфесійних конфліктів // Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-18 вересня 1999 р.). – К., 1999. – С. 33-35.

 19. Місевич С.В. Канонічне право як окрема специфічна система права // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Україна: поступ у майбутнє (спецвипуск). – К., 2000. – С. 267-270.

 20. Місевич С.В. Правовий звичай як джерело канонічного права східної християнської церкви // V всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні” (21 травня 2004 р.) м. Острог.

 21. Місевич С.В. Систематизація норм канонічного права Православної Церкви як нагальна потреба сьогодення // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. – К., 1999. – С. 494-496.

 22. Місевич С.В. Теоретико-правові аспекти вивчення джерел канонічного права // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави”, присвяченої пам’яті докторів юридичних наук, професорів П.О.Недбайла, О.В.Сурілова, В.В.Копейчикова. – Одеса, 5-6 грудня 2003 р. / Відп. ред. Ю.М.Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2004. – С. _____.

 23. Місевич С.В. Українські джерела канонічного права // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. – Вип. 2. Матеріали доповідей і тези виступів наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича (4-5 травня 1995 р.). – Чернівці, 1995. – С. 91-95 (262 с.).