Перелік публікацій Карвацької Світлани Богданівни:

 1. Автореферат

  Переглянути pdf

 2. Кобринська С.Б. Правові аспекти Ризького мирного договору та проблеми українсько-польських стосунків у міжвоєнний період (1921-1939 pp.) // Ерліхівський збірник. Вип. 1. – Чернівці, 1994. – С. 185-189.

  Переглянути pdf

 3. Кобринська С.Б. Ризький мирний договір між УРСР, РСФРР і Польською республікою від 18 березня 1921 року та проблема українсько-польських стосунків // Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету Чернівецького держуніверситету ім. Ю.Федьковича 29-30 квітня 1994 р. – С. 69-70.

 4. Кобринська С.Б. Переговори між Польщею та УРСР, РСФРР 1920 року про прелімінарний мир // Ерліхівський збірник. Вип. 2. – Чернівці, 1995. – С. 103-111.

 5. Кобринська С.Б. Ризький мир і проблема кордонів між Польщею, Україною та Росією // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. Вип. 2. Матеріали наукової конференції юридичного факультету Чернівецького держуніверситету ім. Ю.Федьковича 4-5 травня 1995 р. – С. 5-99.

 6. Кобринська С.Б. Становлення і розвиток міждержавних взаємовідносин між УНР та Польщею в 1918-1920 pp. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Правознавство. Вип. 1. – Чернівці, 1996. – С. 36-48.

  Переглянути pdf

 7. Кобринська С.Б. Деякі питання співвідношення публічного і приватного права України в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 62: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 57-60.

 8. Кобринська С.Б. До питання про поняття та структуру правової системи // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 82: Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 14-17.

  Переглянути pdf

 9. Карвацька С.Б. Генеза української термінології як фактор становлення національного права України // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 127-133

  Переглянути pdf

 10. Карвацька С.Б., Меленко С.Г., Торончук І.Ж. Історія держави та права України. Тестові завдання для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2006. – 128 с.

 11. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Історія держави та права України. Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2006. – 154 с.

 12. Карвацька С.Б. Проблеми ефективності законодавчої політики як основного напрямку юридичної політики держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 333: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 14-19.

 13. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Проблеми формування моделі правової системи України: історичний досвід та сучасна практика // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 365: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 39-43.

 14. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Історія держави та права України. Навчально-методичні матеріали для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2007. – 167 с.

 15. Карвацька С.Б. Системний підхід у дослідженні взаємодії національної державно-правової історії терміносистеми українського права / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2007. – С. 38-43.

  Переглянути pdf

 16. Карвацкая С.Б. Динамика трансформаций законодательной терминосистемы в истории украинского права / Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года). – Нижний Новгород, 2007. – С. 463-473.

 17. Укладачі Карвацька С.Б.; Никифорак М.В.; Меленко С.Г.; Місевич С.В.; Козуб І.; Щербанюк О.В.; Данилюк Т.М.; Максимюк О.Д. Навчальна програма юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (за вимогами кредитно-модульної системи). 1. курс. – Чернівці: Рута, 2008. – 148 с.

 18. Боднар С.Б., Карвацька С.Б. Ідея рівності у західних філософсько-правових концепціях другої половини ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 478: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 17-21.

  Переглянути pdf

 19. Карвацька С.Б. Проблеми формування моделі правової системи України: історичний досвід та сучасна практика // Регіональні аспекти історико-правових досліджень: Матеріали ХVІІ міжнародної історико-правової конференції 31 травня – 3 червня 2007 року. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – С. 294-302.

 20. Карвацька С.Б., Боднар С.Б. Правова політика держави як об’єкт історико-правового дослідження // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 489: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 5-8.

  Переглянути pdf

 21. Карвацька С.Б. Формування герменевтичної інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 50. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 66-72.

  Переглянути pdf

 22. Пацурківський П.С., Карвацька С.Б. Актуальне дослідження з історії держави і права України. Рецензія на монографію Бойка І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2009. – С. 122-124.

  Переглянути pdf

 23. Карвацька С.Б. Герменевтика у пізнанні історико-правової дійсності // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права / Матеріали 4-ї Міжн. наук.-теор. конф. (Чернівці 28-29 травня 2011 року). – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – С. 178-185.

 24. Карвацька С.Б. Герменевтична інтерпретація у пізнанні історико-правової дійсності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 5-11.

  Переглянути pdf

 25. Карвацька С.Б. Інтерпретації історико-правової реальності у рамках соціологічного підходу до права // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковмча. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 127-129.

  Переглянути pdf

 26. Карвацька С.Б. Методологічні концепти у феноменологічній герменевтиці Поля Рікьора // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 660: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.28-32.

  Переглянути pdf

 27. Карвацька С.Б. Правовий текст як акт правової комунікації // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 714: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 28-32.

  Переглянути pdf