Магістерська освітньо-професійна програма «Захист людських прав»

Які основні переваги магістерської програми «Захист людських прав»?

Міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично мислити, брати участь у дискусіях, дебатах, аргументувати думки, визначати та обирати з-поміж альтернативних рішень і підходів в процесі застосування практики міжнародних і європейських стандартів захисту людських прав в України, – і це лише короткий перелік переваг Магістерської програми «Захист людських прав», що роблять Вас конкурентоздатними випускниками.

Що спонукало розробити магістерську програму «Захист людських прав»?

Практика застосування Європейської конвенції з прав людини і, відповідно, звернення до Європейського суду з прав людини викликають, нажаль, найбільшу складність для практикуючих юристів.

Чому обираю магістерську програму «Захист людських прав»?

По-перше, змістовне наповнення навчальних дисциплін. Тільки основні права, і насамперед рішення Європейського суду з прав людини!

По-друге, до програми будуть залучені практикуючі юристи, експерти, представники правозахисних громадських організацій.

По-третє, студенти матимуть змогу стажуватися в юридичній клініці, беручи участь у майстер-класах, тренінгах, круглих столах, представництві інтересів у суді.

Яким буде навчальний процес?

В дев’ятому семестрі викладатимуться три обов’язкові дисципліни («Верховенство права», «Національний захист людських прав», «Захист права на справедливий суд») та дві дисципліни вільного вибору студента із запропонованого переліку («Правнича іноземна мова та письмо», «Колізії в регулюванні і реалізації людських прав», «Моніторинг та розслідування порушень людських прав», «Ніякого покарання без закону», «Заборона дискримінації», «Заборона зловживання правами»).

В десятому семестрі викладатимуться три обов’язкові дисципліни («Міжнародний захист людських прав», «Захист права на свободу та особисту недоторканість», «Захист права на повагу до приватного і сімейного життя») та дві дисципліни вільного вибору студента із запропонованого переліку («Правнича іноземна мова та письмо», «Захист права на життя», «Заборона катування», «Заборона рабства і примусової праці», «Захист права на свободу вираження поглядів», «Захист права на свободу зібрань та об’єднання»).

В одинадцятому семестрі викладатиметься одна обов’язкова дисципліна («Захист людських прав в Європейському суді з прав людини») та три дисципліни вільного вибору студента із запропонованого переліку («Правнича іноземна мова та письмо», «Захист права на шлюб», «Захист права на ефективний засіб юридичного захисту», «Міжнародна відповідальність держав в сфері захисту людських прав», «Захист прав біженців і мігрантів», «Захист прав платників податків»).